ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคำภู
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1038660226
รหัส Smis 8 หลัก :
  43030018
รหัส Obec 6 หลัก :
  660226
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านคำภู
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Kumpopl school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านคำภู
ตำบล :
  ชัยพร
อำเภอ :
  เมืองบึงกาฬ
จังหวัด :
  บึงกาฬ
รหัสไปรษณีย์ :
  38000
โทรศัพท์ :
  0819642101
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 ตุลาคม 2500
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ชัยพร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  38 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  37 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 05 พฤศจิกายน 2562 เวลา 22:05:40 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านคำภู


นายดาราเวศ คำตา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำภู

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน