ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านไร่สุขสันต์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1038660230
รหัส Smis 8 หลัก :
  43030010
รหัส Obec 6 หลัก :
  660230
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านไร่สุขสันต์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANRAISUKSUN
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านไร่สุขสันต์
ตำบล :
  โคกก่อง
อำเภอ :
  เมืองบึงกาฬ
จังหวัด :
  บึงกาฬ
รหัสไปรษณีย์ :
  38000
โทรศัพท์ :
  042430139
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  7 มิ.ย.2537
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  โคกก่อง-ชัยพร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โคกก่อง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  26 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  26 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 07 มิถุนายน 2561 เวลา 12:52:03 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านไร่สุขสันต์


นางสาววาลิกา อัครนิตย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไร่สุขสันต์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน