ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลพรเจริญ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1038660335
รหัส Smis 8 หลัก :
  43030059
รหัส Obec 6 หลัก :
  660335
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  อนุบาลพรเจริญ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  anubalporncharoen
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   10   บ้านบ้านพรเจริญ
ตำบล :
  พรเจริญ
อำเภอ :
  พรเจริญ
จังหวัด :
  บึงกาฬ
รหัสไปรษณีย์ :
  43180
โทรศัพท์ :
  042487038
โทรสาร :
  042487038
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1/05/2516
อีเมล์ :
  anubal_apj@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลพรเจริญ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  40 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  1 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 01 พฤษภาคม 2563 เวลา 12:17:58 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนอนุบาลพรเจริญ


นายปรีชา รุ่งเรือง
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพรเจริญ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน