ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 4 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านโคกอุดม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1038660336
รหัส Smis 8 หลัก :
  43030058
รหัส Obec 6 หลัก :
  660336
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ชุมชนบ้านโคกอุดม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Chumchonbankokudom
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   11   บ้านอุดมสุข
ตำบล :
  พรเจริญ
อำเภอ :
  พรเจริญ
จังหวัด :
  บึงกาฬ
รหัสไปรษณีย์ :
  38180
โทรศัพท์ :
  042487073
โทรสาร :
  042487073
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  20 มกราคม 2505
อีเมล์ :
  kokudom@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  พรเจริญ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลพรเจริญ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  46 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  1 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 06 มิถุนายน 2562 เวลา 10:01:29 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนชุมชนบ้านโคกอุดม


นายถาวร เงาศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านโคกอุดม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน