ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปรารถนาดี
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1038660337
รหัส Smis 8 หลัก :
  43030056
รหัส Obec 6 หลัก :
  660337
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านปรารถนาดี
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banphadtanadee
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านบ้านปรารถนาดี
ตำบล :
  ป่าแฝก
อำเภอ :
  พรเจริญ
จังหวัด :
  บึงกาฬ
รหัสไปรษณีย์ :
  38180
โทรศัพท์ :
  0830595890
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  01052519
อีเมล์ :
  banphadtanadee@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.ป่าแฝก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  43 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  4 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2562 เวลา 15:07:48 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านปรารถนาดี


นางสาวรินนา ราชชารี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปรารถนาดี

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน