ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านใหม่ศรีชมภู
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1038660338
รหัส Smis 8 หลัก :
  43030057
รหัส Obec 6 หลัก :
  660338
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านใหม่ศรีชมภู
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banmaisrichompoo
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านบ้านศรีเจริญ
ตำบล :
  ป่าแฝก
อำเภอ :
  พรเจริญ
จังหวัด :
  บึงกาฬ
รหัสไปรษณีย์ :
  38180
โทรศัพท์ :
  042020056
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  08/08/2504
อีเมล์ :
  banmai_msp@yahoo.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  พรเจริญ 01
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ป่าแฝก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  45 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  7 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 06 มิถุนายน 2562 เวลา 10:02:46 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านใหม่ศรีชมภู


นายไกรแก้ว เศรษฐแสงศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่ศรีชมภู

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน