ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวังยาว
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1038660340
รหัส Smis 8 หลัก :
  43030061
รหัส Obec 6 หลัก :
  660340
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านวังยาว
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  wangyawschool
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบ้านวังยาว
ตำบล :
  วังชมภู
อำเภอ :
  พรเจริญ
จังหวัด :
  บึงกาฬ
รหัสไปรษณีย์ :
  38180
โทรศัพท์ :
  0610965818
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  01102500
อีเมล์ :
  wangyawschool@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  พรเจริญ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.วังชมภู
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  55 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  6 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 06 มิถุนายน 2562 เวลา 10:00:09 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านวังยาว


นายอนันต์ โทเล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังยาว

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน