ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดงเสียด
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1038660342
รหัส Smis 8 หลัก :
  43030063
รหัส Obec 6 หลัก :
  660342
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านดงเสียด
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bandongsaid
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบ้านดงเสียด
ตำบล :
  ศรีชมภู
อำเภอ :
  พรเจริญ
จังหวัด :
  บึงกาฬ
รหัสไปรษณีย์ :
  38180
โทรศัพท์ :
  0878636893
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1/05/2515
อีเมล์ :
  dongsaid@yahoo.co.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  องค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  50 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 22 ตุลาคม 2562 เวลา 11:58:03 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านดงเสียด


นายนายเอกนรินทร์ โงนมณี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงเสียด

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน