ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1038660343
รหัส Smis 8 หลัก :
  43030064
รหัส Obec 6 หลัก :
  660343
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโนน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  บ้านโนน
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านบ้านโนน
ตำบล :
  ศรีชมภู
อำเภอ :
  พรเจริญ
จังหวัด :
  บึงกาฬ
รหัสไปรษณีย์ :
  38180
โทรศัพท์ :
  042487690
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  11/05/2480
อีเมล์ :
  chanpradid@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  พรเจริญ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ศรีชมภู
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  48 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  2.5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 08:19:28 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโนนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน