ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1038660344
รหัส Smis 8 หลัก :
  43030065
รหัส Obec 6 หลัก :
  660344
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองผักแว่น
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Nongpakwan
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านบ้านหนองผักแว่น
ตำบล :
  ศรีชมภู
อำเภอ :
  พรเจริญ
จังหวัด :
  บึงกาฬ
รหัสไปรษณีย์ :
  43180
โทรศัพท์ :
  042487525
โทรสาร :
  042487485
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  09/08/2508
อีเมล์ :
  npw.n@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มพรเจริญ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.ศรีชมภู
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  50 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2562 เวลา 14:45:20 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น


นายวิชัย โนนทิง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองผักแว่น

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน