ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 5 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกสว่าง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1038660347
รหัส Smis 8 หลัก :
  43030054
รหัส Obec 6 หลัก :
  660347
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโคกสว่าง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bankhoksawang
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านบ้านโคกสว่าง
ตำบล :
  ดอนหญ้านาง
อำเภอ :
  พรเจริญ
จังหวัด :
  บึงกาฬ
รหัสไปรษณีย์ :
  38180
โทรศัพท์ :
  0810508714
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  8 กันยายน 2501
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลดอนหญ้านาง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  60 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  9 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2562 เวลา 13:25:39 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโคกสว่าง


นายสุรศักดิ์ ไพศาล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสว่าง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน