ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาคำนาใน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1038660349
รหัส Smis 8 หลัก :
  43030067
รหัส Obec 6 หลัก :
  660349
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านนาคำนาใน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Nakhamnanai
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านนาคำนาใน
ตำบล :
  ศรีสำราญ
อำเภอ :
  พรเจริญ
จังหวัด :
  บึงกาฬ
รหัสไปรษณีย์ :
  43180
โทรศัพท์ :
  042430163
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 ตุลาคม 2500
อีเมล์ :
  nakhamnanai99@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลศรีสำราญ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  71 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563 เวลา 16:03:52 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านนาคำนาใน


นายศิวัธ สุภาพันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาคำนาใน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน