ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1038660351
รหัส Smis 8 หลัก :
  43030073
รหัส Obec 6 หลัก :
  660351
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองหัวช้าง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  NONGHUACHANG
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านหนองหัวช้าง
ตำบล :
  หนองหัวช้าง
อำเภอ :
  พรเจริญ
จังหวัด :
  บึงกาฬ
รหัสไปรษณีย์ :
  38180
โทรศัพท์ :
  042020658
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  19/05/2482
อีเมล์ :
  changnoy53@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มโรงเรียนดอนหญ้านาง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองหัวช้าง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  61 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  17 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 06 มิถุนายน 2562 เวลา 10:00:17 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง


นายสุกฤษฎิ์ สุภาปุ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน