ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาซาว
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1038660353
รหัส Smis 8 หลัก :
  43030072
รหัส Obec 6 หลัก :
  660353
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านนาซาว
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bannasaw School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านบ้านโนนสง่า
ตำบล :
  หนองหัวช้าง
อำเภอ :
  พรเจริญ
จังหวัด :
  บึงกาฬ
รหัสไปรษณีย์ :
  38180
โทรศัพท์ :
  042479199
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2514
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองหัวช้าง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  22 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 22 ตุลาคม 2562 เวลา 15:42:10 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านนาซาว


นายกมล ลุนอุบล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาซาว

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน