ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนเสถียร
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1038660358
รหัส Smis 8 หลัก :
  43020108
รหัส Obec 6 หลัก :
  660358
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโนนเสถียร
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Nonsathian School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านบ้านโนนเสถียร
ตำบล :
  โนนศิลา
อำเภอ :
  ปากคาด
จังหวัด :
  บึงกาฬ
รหัสไปรษณีย์ :
  38190
โทรศัพท์ :
  0819750668
โทรสาร :
  042430157
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  8 พ.ค. 2513
อีเมล์ :
  khumboon@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ปากคาด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.โนนศิลา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  50 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2561 เวลา 10:42:04 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโนนเสถียร


นายวิทยา ชัยคินี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนเสถียร

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน