ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาดง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1038660359
รหัส Smis 8 หลัก :
  43020104
รหัส Obec 6 หลัก :
  660359
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านนาดง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANNADONG
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านบ้านนาดงใหญ่
ตำบล :
  นาดง
อำเภอ :
  ปากคาด
จังหวัด :
  บึงกาฬ
รหัสไปรษณีย์ :
  38190
โทรศัพท์ :
  0801921118
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  13 พฤษภาคม พ.ศ. 2483
อีเมล์ :
  bannadongschool2019@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  หนองยอง สมสนุก นาดง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.นาดง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  50 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  7 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 06 มิถุนายน 2562 เวลา 10:02:37 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านนาดง


นายสุรัตน์ กุดกันยา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาดง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน