ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านต้าย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1038660362
รหัส Smis 8 หลัก :
  43020101
รหัส Obec 6 หลัก :
  660362
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านต้าย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANTAI
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านบ้านต้าย
ตำบล :
  นากั้ง
อำเภอ :
  ปากคาด
จังหวัด :
  บึงกาฬ
รหัสไปรษณีย์ :
  38190
โทรศัพท์ :
  0985595912
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  31/5/2483
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.นากั้ง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  50 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13:57:22 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านต้าย


นายประกาศิต คำวะเนตร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านต้าย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน