ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนากั้ง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1038660363
รหัส Smis 8 หลัก :
  43020102
รหัส Obec 6 หลัก :
  660363
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านนากั้ง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  NAKANG
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบ้านนากั้ง
ตำบล :
  นากั้ง
อำเภอ :
  ปากคาด
จังหวัด :
  บึงกาฬ
รหัสไปรษณีย์ :
  38190
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2468
อีเมล์ :
  nakang_school@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ปากคาด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.นากั้ง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  60 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2562 เวลา 15:25:18 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านนากั้ง


นายทองม้วน ไชยศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนากั้ง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน