ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านพรสวรรค์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1038660365
รหัส Smis 8 หลัก :
  43020109
รหัส Obec 6 หลัก :
  660365
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านพรสวรรค์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banpornsawan school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านบ้านพรสวรรค์
ตำบล :
  โนนศิลา
อำเภอ :
  ปากคาด
จังหวัด :
  บึงกาฬ
รหัสไปรษณีย์ :
  38190
โทรศัพท์ :
  042-088389
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ.2521
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.โนนศิลา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  55 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 20 เมษายน 2563 เวลา 12:59:40 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านพรสวรรค์


นางสรัญญา วิภักดิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพรสวรรค์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน