ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนสมาคมสื่อมวลชนกีฬาสมัครเล่นและดารา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1038660368
รหัส Smis 8 หลัก :
  43020114
รหัส Obec 6 หลัก :
  660368
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  สมาคมสื่อมวลชนกีฬาสมัครเล่นและดารา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Samakhomsuemualchonkeela samuklen laedara school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านบ้านหนองแวงใน
ตำบล :
  สมสนุก
อำเภอ :
  ปากคาด
จังหวัด :
  บึงกาฬ
รหัสไปรษณีย์ :
  38190
โทรศัพท์ :
  0847897565
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  5 เม.ย. 2516
อีเมล์ :
  samakhom_skr@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  หนองยองสมสนุกนาดง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ??????
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  65 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 เวลา 19:06:49 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนสมาคมสื่อมวลชนกีฬาสมัครเล่นและดารา


ว่าที่ร้อยตรีชัยมงคล ทุ่งหลวง
ผู้อำนวยการโรงเรียนสมาคมสื่อมวลชนกีฬาสมัครเล่นและดารา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน