ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนสิริภัทรวิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1038660369
รหัส Smis 8 หลัก :
  43020118
รหัส Obec 6 หลัก :
  660369
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  สิริภัทรวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  siriputwitthaya
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านเจริญสว่าง
ตำบล :
  หนองยอง
อำเภอ :
  ปากคาด
จังหวัด :
  บึงกาฬ
รหัสไปรษณีย์ :
  38190
โทรศัพท์ :
  0
โทรสาร :
  0
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  19/09/2493
อีเมล์ :
  Siripatwittaya@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองยอง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  55 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  11 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 22 ตุลาคม 2562 เวลา 15:48:37 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนสิริภัทรวิทยา


นายสิทธิพงษ์ พงษ์สุวรรณ
ผู้อำนวยการโรงเรียนสิริภัทรวิทยา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน