ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดาลบังบด
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1038660373
รหัส Smis 8 หลัก :
  43020107
รหัส Obec 6 หลัก :
  660373
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านดาลบังบด
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bandanbangbod
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านบ้านดาลบังบด
ตำบล :
  นาดง
อำเภอ :
  ปากคาด
จังหวัด :
  บึงกาฬ
รหัสไปรษณีย์ :
  38190
โทรศัพท์ :
  042-481140
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  05/01/2520
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  หนองยองสมสนุกนาดง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.นาดง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  62 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 13:20:13 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านดาลบังบด


นายนพวนา วิภักดิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดาลบังบด

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน