ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดงชมภู
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1038660376
รหัส Smis 8 หลัก :
  43030136
รหัส Obec 6 หลัก :
  660376
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านดงชมภู
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Dongchomphu School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านดงชมภู
ตำบล :
  โพธิ์หมากแข้ง
อำเภอ :
  บึงโขงหลง
จังหวัด :
  บึงกาฬ
รหัสไปรษณีย์ :
  38220
โทรศัพท์ :
  0985848197
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  8 พฤษภาคม 2516
อีเมล์ :
  dongchompoo@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โพธิ์หมากแข้ง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  80 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  6 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 01 พฤศจิกายน 2562 เวลา 15:02:26 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านดงชมภู


นายรวิภาส วันตา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงชมภู

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน