ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลสาสนสิทธิ์อำนวย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1038660377
รหัส Smis 8 หลัก :
  43030137
รหัส Obec 6 หลัก :
  660377
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  อนุบาลสาสนสิทธิ์อำนวย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Anubansadsanasitumnuey
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านโพธิ์หมากแข้ง
ตำบล :
  โพธิ์หมากแข้ง
อำเภอ :
  บึงโขงหลง
จังหวัด :
  บึงกาฬ
รหัสไปรษณีย์ :
  38220
โทรศัพท์ :
  042416184
โทรสาร :
  042416184
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  24 พฤษภาคม 2470
อีเมล์ :
  asa.bl@chai.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มโรงเรียนบึงโขงหลง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลบึงโขงหลง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  80 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  3 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 เวลา 13:18:40 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนอนุบาลสาสนสิทธิ์อำนวย


นายประจบ สอนโพธิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสาสนสิทธิ์อำนวย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน