ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคำสมบูรณ์บึงเจริญ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1038660381
รหัส Smis 8 หลัก :
  43030134
รหัส Obec 6 หลัก :
  660381
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านคำสมบูรณ์บึงเจริญ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BAN KAMSOMBOON BUENGCHAROEN SCHOOL
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านคำสมบูรณ์
ตำบล :
  บึงโขงหลง
อำเภอ :
  บึงโขงหลง
จังหวัด :
  บึงกาฬ
รหัสไปรษณีย์ :
  38220
โทรศัพท์ :
  042088379
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2514
อีเมล์ :
  kumsomboon@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บึงโขงหลง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  120 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10:39:05 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านคำสมบูรณ์บึงเจริญ


นายกรณพัฒน์ วงษ์รินยอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำสมบูรณ์บึงเจริญ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน