ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนหนองสิมโนนสวรรค์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1038660383
รหัส Smis 8 หลัก :
  43030139
รหัส Obec 6 หลัก :
  660383
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  หนองสิมโนนสวรรค์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  ์NONGSIMNONSAWAN SCHOOL
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านโนนสวรรค์
ตำบล :
  โพธิ์หมากแข้ง
อำเภอ :
  บึงโขงหลง
จังหวัด :
  บึงกาฬ
รหัสไปรษณีย์ :
  38220
โทรศัพท์ :
  0833295080
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2531
อีเมล์ :
  nongsim2531@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  องค์การบริหารส่วนตำบาลตำบลบึงโขงหลง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  110 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  4 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2562 เวลา 15:01:41 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนหนองสิมโนนสวรรค์


นายประยนต์ชัย ปุณริบูรณ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองสิมโนนสวรรค์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน