ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดงโทน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1038660384
รหัส Smis 8 หลัก :
  43030122
รหัส Obec 6 หลัก :
  660384
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านดงโทน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Dongton
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านดงโทน
ตำบล :
  ดงบัง
อำเภอ :
  บึงโขงหลง
จังหวัด :
  บึงกาฬ
รหัสไปรษณีย์ :
  38220
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  17 สิงหาคม 2506
อีเมล์ :
  dongton96@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ดงบัง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  80 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2562 เวลา 15:00:12 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านดงโทน


นายประพันธ์ อุดมกัน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงโทน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน