ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองฮูฝอยลม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1038660387
รหัส Smis 8 หลัก :
  43030125
รหัส Obec 6 หลัก :
  660387
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองฮูฝอยลม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  nonghoopoilom
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านหนองฮู
ตำบล :
  ท่าดอกคำ
อำเภอ :
  บึงโขงหลง
จังหวัด :
  บึงกาฬ
รหัสไปรษณีย์ :
  43220
โทรศัพท์ :
  042490923
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2 ธันวาคม 2481
อีเมล์ :
  saksun.saranee@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ท่าดอกคำ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  75 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 11 มีนาคม 2563 เวลา 11:45:13 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองฮูฝอยลม


นายเสกสรรค์ สารณีย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองฮูฝอยลม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน