ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านท่าไร่ไทยเจริญ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1038660388
รหัส Smis 8 หลัก :
  43030126
รหัส Obec 6 หลัก :
  660388
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านท่าไร่ไทยเจริญ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Baan Tharai Thaicharoen
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านบ้านไทยเจริญ
ตำบล :
  ท่าดอกคำ
อำเภอ :
  บึงโขงหลง
จังหวัด :
  บึงกาฬ
รหัสไปรษณีย์ :
  38220
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  
อีเมล์ :
  tarai_021@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ดังบัง-ท่าดอกคำ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ท่าดอกคำ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  65 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  22 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 07 มิถุนายน 2562 เวลา 09:29:27 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านท่าไร่ไทยเจริญ


นายสงวน คำผอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าไร่ไทยเจริญ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน