ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเหล่าหมากผาง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1038660390
รหัส Smis 8 หลัก :
  43030128
รหัส Obec 6 หลัก :
  660390
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านเหล่าหมากผาง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านเหล่าหมากผาง
ตำบล :
  ท่าดอกคำ
อำเภอ :
  บึงโขงหลง
จังหวัด :
  บึงกาฬ
รหัสไปรษณีย์ :
  43220
โทรศัพท์ :
  042430215
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ท่าดอกคำ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  63 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  30 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2562 เวลา 13:31:41 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านเหล่าหมากผาง


นายถนอมเกียรติ ผจงศิลป์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่าหมากผาง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน