ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนโนนสาสวรรค์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1038660391
รหัส Smis 8 หลัก :
  43030129
รหัส Obec 6 หลัก :
  660391
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  โนนสาสวรรค์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Nonsasawan
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านบ้านโนนสา
ตำบล :
  ท่าดอกคำ
อำเภอ :
  บึงโขงหลง
จังหวัด :
  บึงกาฬ
รหัสไปรษณีย์ :
  38220
โทรศัพท์ :
  042430215
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ท่าดอกคำ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  70 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  32 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2562 เวลา 13:32:11 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนโนนสาสวรรค์


นายพัฒนา ประยูรสิทธิ
ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนสาสวรรค์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน