ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านชุมภูพรโสกก่าม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1038660393
รหัส Smis 8 หลัก :
  43030140
รหัส Obec 6 หลัก :
  660393
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านชุมภูพรโสกก่าม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  chumpupornsokkamschool
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบ้านชุมภูพร
ตำบล :
  ชุมภูพร
อำเภอ :
  ศรีวิไล
จังหวัด :
  บึงกาฬ
รหัสไปรษณีย์ :
  38210
โทรศัพท์ :
  042497569
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  01 พฤษภาคม 2464
อีเมล์ :
  Chumpu_porn@yahoo.co.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  0
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ชุมภูพร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  33 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  3 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 08 พฤศจิกายน 2560 เวลา 05:34:17 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านชุมภูพรโสกก่าม


นางนครไทย คำเพชรดี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชุมภูพรโสกก่าม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน