ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาสิงห์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1038660396
รหัส Smis 8 หลัก :
  43030148
รหัส Obec 6 หลัก :
  660396
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านนาสิงห์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Nasing School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านบ้านทรายทอง
ตำบล :
  นาสิงห์
อำเภอ :
  ศรีวิไล
จังหวัด :
  บึงกาฬ
รหัสไปรษณีย์ :
  43210
โทรศัพท์ :
  042422332
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  ไม่มี
อีเมล์ :
  nasingschool@yahoo.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ศรีวิไล ชุมภูพร นาสิงห์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  นาสิงห์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  33 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  - กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 เวลา 06:56:51 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านนาสิงห์


นายวัฒนา ภูด่านวัว
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาสิงห์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน