ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกสำราญพรสวรรค์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1038660397
รหัส Smis 8 หลัก :
  43030141
รหัส Obec 6 หลัก :
  660397
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโคกสำราญพรสวรรค์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bankoksumranpornsawan
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านโคกสำราญ
ตำบล :
  ชุมภูพร
อำเภอ :
  ศรีวิไล
จังหวัด :
  บึงกาฬ
รหัสไปรษณีย์ :
  43210
โทรศัพท์ :
  042497483
โทรสาร :
  042497483
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 ตุลาคม 2511
อีเมล์ :
  ksw_p01@yahoo.co.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ศรีวิไล ชุมภูพร นาสิงห์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ชุมภูพร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  31 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  4 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 21:40:52 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโคกสำราญพรสวรรค์


นายบันลือศักดิ์ นันทะวงค์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสำราญพรสวรรค์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน