ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาทราย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1038660399
รหัส Smis 8 หลัก :
  43030147
รหัส Obec 6 หลัก :
  660399
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านนาทราย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  nasai school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านบ้านนาทรายสามัคคี
ตำบล :
  นาสิงห์
อำเภอ :
  ศรีวิไล
จังหวัด :
  บึงกาฬ
รหัสไปรษณีย์ :
  38210
โทรศัพท์ :
  042497329
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  10 สิงหาคม 2486
อีเมล์ :
  chanphen1978@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  นาสิงห์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2562 เวลา 13:28:13 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านนาทราย


นายณรงค์ หวันลา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาทราย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน