ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาสะแบง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1038660402
รหัส Smis 8 หลัก :
  43030144
รหัส Obec 6 หลัก :
  660402
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านนาสะแบง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bannasabaeng
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านนาสะแบง
ตำบล :
  นาสะแบง
อำเภอ :
  ศรีวิไล
จังหวัด :
  บึงกาฬ
รหัสไปรษณีย์ :
  38210
โทรศัพท์ :
  042088223
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  16/11/2441
อีเมล์ :
  nsb@nasabaeng.ac.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  นาสะแบง นาแสง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  นาสะแบง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  37.5 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2562 เวลา 10:18:12 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านนาสะแบง


นายวิรัตน์ ศรีลาพัฒน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาสะแบง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน