ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา ๒
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1038660405
รหัส Smis 8 หลัก :
  43030151
รหัส Obec 6 หลัก :
  660405
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  กัลยาณิวัฒนา ๒
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  kanlayaniwatthana ๒
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านเกษมพัฒนา
ตำบล :
  นาแสง
อำเภอ :
  ศรีวิไล
จังหวัด :
  บึงกาฬ
รหัสไปรษณีย์ :
  38210
โทรศัพท์ :
  -0872287123
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  28 พ.ค.2508
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  นาแสง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  47 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 22 ตุลาคม 2562 เวลา 10:32:06 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา ๒


นายไวยวุฒิ กุพันลำ
ผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณิวัฒนา ๒

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน