ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองบัวงาม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1038660407
รหัส Smis 8 หลัก :
  43030145
รหัส Obec 6 หลัก :
  660407
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองบัวงาม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bannongbuangam
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านบ้านหนองบัวงาม
ตำบล :
  นาสะแบง
อำเภอ :
  ศรีวิไล
จังหวัด :
  บึงกาฬ
รหัสไปรษณีย์ :
  43210
โทรศัพท์ :
  042477122
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1/5/2517
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  นาสะแบง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  40 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
   กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 เวลา 16:20:31 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองบัวงาม


นางสาวบุษบา บุญบรรลุ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวงาม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน