ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองจิก
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1038660408
รหัส Smis 8 หลัก :
  43030146
รหัส Obec 6 หลัก :
  660408
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองจิก
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bannongjik
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านบ้านหนองจิก
ตำบล :
  นาสะแบง
อำเภอ :
  ศรีวิไล
จังหวัด :
  บึงกาฬ
รหัสไปรษณีย์ :
  38210
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  ไม่มี
อีเมล์ :
   nongjik.nasabaeng@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  นาสะแบง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  42 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  - กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 22 ตุลาคม 2562 เวลา 08:57:39 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองจิก


นายธวัชชัย พันธ์น้อย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองจิก

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน