ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลบุ่งคล้า
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1038660409
รหัส Smis 8 หลัก :
  43030160
รหัส Obec 6 หลัก :
  660409
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  อนุบาลบุ่งคล้า
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  anubalbungkla
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบุ่งคล้า
ตำบล :
  บุ่งคล้า
อำเภอ :
  บุ่งคล้า
จังหวัด :
  บึงกาฬ
รหัสไปรษณีย์ :
  38000
โทรศัพท์ :
  042499037
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  23 พฤษภาคม 2479
อีเมล์ :
  abk_2556@hotmail.go.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  บุ่งคล้า
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บุ่งคล้า
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  49 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  3 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2562 เวลา 09:03:38 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนอนุบาลบุ่งคล้า


นายเด่นชัย โพธิสว่าง
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบุ่งคล้า

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน