ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดอนแพง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1038660411
รหัส Smis 8 หลัก :
  43030163
รหัส Obec 6 หลัก :
  660411
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านดอนแพง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  donpang
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านบ้านดอนแพง
ตำบล :
  บุ่งคล้า
อำเภอ :
  บุ่งคล้า
จังหวัด :
  บึงกาฬ
รหัสไปรษณีย์ :
  38000
โทรศัพท์ :
  042490413
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  14/6/2483
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.บุ่งคล้า
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  50 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  6 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2562 เวลา 13:31:28 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านดอนแพง


นายสมจันทร์ สิงพิมพ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนแพง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน