ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยเล็บมือ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1038660412
รหัส Smis 8 หลัก :
  43030164
รหัส Obec 6 หลัก :
  660412
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านห้วยเล็บมือ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  ฺBANHAUYLEBMUA
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านบ้านหนองคังคา
ตำบล :
  หนองเดิ่น
อำเภอ :
  บุ่งคล้า
จังหวัด :
  บึงกาฬ
รหัสไปรษณีย์ :
  38000
โทรศัพท์ :
  042430156
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  01/08/2484
อีเมล์ :
  hlm_school@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองเดิ่น
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  40 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13:29:41 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านห้วยเล็บมือ


นายสุระชัย มาปังโม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยเล็บมือ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน