ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองเดิ่นท่า
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1038660414
รหัส Smis 8 หลัก :
  43030166
รหัส Obec 6 หลัก :
  660414
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองเดิ่นท่า
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Nongderntha
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบ้านหนองเดิ่นท่า
ตำบล :
  หนองเดิ่น
อำเภอ :
  บุ่งคล้า
จังหวัด :
  บึงกาฬ
รหัสไปรษณีย์ :
  38000
โทรศัพท์ :
  0652712758
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1/5/2504
อีเมล์ :
  chomphunuch2538@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  บุ่งคล้า
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองเดิ่น
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  50 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 01 กรกฎาคม 2562 เวลา 08:58:59 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองเดิ่นท่าผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเดิ่นท่า

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน