ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านขามเปี้ย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1038660415
รหัส Smis 8 หลัก :
  43030161
รหัส Obec 6 หลัก :
  660415
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านขามเปี้ย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bankhampear
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านบ้านขามเปี้ย
ตำบล :
  บุ่งคล้า
อำเภอ :
  บุ่งคล้า
จังหวัด :
  บึงกาฬ
รหัสไปรษณีย์ :
  38000
โทรศัพท์ :
  042499249
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  11/09/2501
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บุ่งคล้า
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  55 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  9 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2562 เวลา 13:25:41 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านขามเปี้ย


นายอรรชิช ผลจันทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขามเปี้ย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน