ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 51(บ้านโคกกว้าง)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1038660416
รหัส Smis 8 หลัก :
  43030158
รหัส Obec 6 หลัก :
  660416
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ไทยรัฐวิทยา 51(บ้านโคกกว้าง)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Thairathwittaya 51
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านไทยรัฐวิทยา 51(บ้านโคกกว้าง)
ตำบล :
  โคกกว้าง
อำเภอ :
  บุ่งคล้า
จังหวัด :
  บึงกาฬ
รหัสไปรษณีย์ :
  38000
โทรศัพท์ :
  042027025
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ.2516
อีเมล์ :
  thairut_51@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มบุ่งคล้า
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โคกกว้าง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  60 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2562 เวลา 08:36:07 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 51(บ้านโคกกว้าง)


นายชูชาติ พวงมาลี
ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 51(บ้านโคกกว้าง)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน