ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหาดแฮ่
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1038660418
รหัส Smis 8 หลัก :
  43030156
รหัส Obec 6 หลัก :
  660418
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหาดแฮ่
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banhardhare school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านบ้านหาดแฮ่
ตำบล :
  โคกกว้าง
อำเภอ :
  บุ่งคล้า
จังหวัด :
  บึงกาฬ
รหัสไปรษณีย์ :
  38000
โทรศัพท์ :
  042430242
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  
อีเมล์ :
  hardhare@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โคกกว้าง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  55 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2562 เวลา 13:28:03 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหาดแฮ่ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหาดแฮ่

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน