ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนประวิตร (หนองบ่อ)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1038660419
รหัส Smis 8 หลัก :
  43030157
รหัส Obec 6 หลัก :
  660419
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ประวิตร (หนองบ่อ)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Pravit (Nongbor)
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านหนองบ่อ
ตำบล :
  โคกกว้าง
อำเภอ :
  บุ่งคล้า
จังหวัด :
  บึงกาฬ
รหัสไปรษณีย์ :
  38000
โทรศัพท์ :
  0933911944
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ.2501
อีเมล์ :
  pravit_nongbor1@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โคกกว้าง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  66 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2562 เวลา 16:00:50 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนประวิตร (หนองบ่อ)


นายไพฑูรย์ อินธิจักร
ผู้อำนวยการโรงเรียนประวิตร (หนองบ่อ)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน