ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 3 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนเซกา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1038660530
รหัส Smis 8 หลัก :
  43032008
รหัส Obec 6 หลัก :
  660530
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  เซกา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Seka School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านบ้านศรีพนา
ตำบล :
  เซกา
อำเภอ :
  เซกา
จังหวัด :
  บึงกาฬ
รหัสไปรษณีย์ :
  38150
โทรศัพท์ :
  0619543331
โทรสาร :
  042489156
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  8 กรกฎาคม 2512
อีเมล์ :
  sekaschool.th@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลศรีพนา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  168 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  0 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 เวลา 12:11:07 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนเซกา


นายโชคชัยพัฒน์ อุ่นเมือง
ผู้อำนวยการโรงเรียนเซกา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2