ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 5 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1038660534
รหัส Smis 8 หลัก :
  43032012
รหัส Obec 6 หลัก :
  660534
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ประชานิมิตพิทยานุกูล
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Prachanimitpittayanukul
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านบ้านอุดมพร
ตำบล :
  ท่าสะอาด
อำเภอ :
  เซกา
จังหวัด :
  บึงกาฬ
รหัสไปรษณีย์ :
  38150
โทรศัพท์ :
  042021090
โทรสาร :
  042021090
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  13/01/2536
อีเมล์ :
  prachanimit@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สหวิทยาเขตศรีพรเจริญ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ท่าสะอาด
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  140 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  26 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 19 กรกฎาคม 2560 เวลา 03:20:45 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล


นายอมรเทพ วิภาวิน
ผู้อำนวยการโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน