ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 3 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนศรีวิไลวิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1038660541
รหัส Smis 8 หลัก :
  43032016
รหัส Obec 6 หลัก :
  660541
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ศรีวิไลวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  sriwilaiwittaya
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านศรีวิไล
ตำบล :
  ศรีวิไล
อำเภอ :
  ศรีวิไล
จังหวัด :
  บึงกาฬ
รหัสไปรษณีย์ :
  38210
โทรศัพท์ :
  042497429
โทรสาร :
  042497429
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  8 ธันวาคม 2519
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ศรีวิไล
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  165 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  1 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 08 มกราคม 2563 เวลา 11:45:10 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนศรีวิไลวิทยา


นายปราโมทย์ คำเพชรดี
ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีวิไลวิทยา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2